Kada žene vode, sve se menja nabolje.

Žene@Pozitiviti

Mi verujemo da sve ono što jesmo kao ličnosti ili se nadamo da ćemo postati, dugujemo svojim majkama. Znamo da žene na poslu rade više i pametnije nego što se „igraju“. Zbog toga smo fokusirani na stvaranje odličnog mesta za žene i radne mame na svim nivoima.

Naše statistike o polovima pokazuju da su žene i porodica temelj našeg uspeha: