Iza svakog uspešnog posla stoji porodica. Kada su porodica i posao usklađeni – to vodi ka održivosti i uspehu.

Razumemo porodične kompanije

Plan koji vam je potreban sada, za budućnost koju želite.

Porodične kompanije suočavaju se sa jedinstvenim nizom čestih problema koji mogu da imaju značajne posledice na performanse i održivost firme. Uloga vlasnika, generalnog direktora, člana porodice, osobe koja radi u kompaniji – sve je u porodici, čak i u jednoj osobi. Upravljanje različitim ulogama i interesima je iscrpljujuće, a mešanje tih uloga usporava proces razvoja ili stvara konflikte.

Uspešna podrška porodičnim kompanijama podrazumeva razumevanje pomenutih izazova i usklađivanje uloga i interesa.

Naši profesionalci imaju dugogodišnje iskustvo u brizi o porodičnim kompanijama – stvorili su dokazana i pouzdana rešenja za bolji poslovni učinak firme i zdravu porodicu.

Nacionalne i multinacionalne porodične kompanije podržavamo sledećim uslugama:

 

Ishodi naše podrške i rešenja vode ka održivosti, produktivnosti i ciljanom razvoju porodičnih kompanija.