Globalna mreža, Grupa i Partnerstva

Nezavisni član globalne mreže DFK International

Naša firma je nezavisni član mreže DFK International, svetske asocijacije nezavisnih računovodstvenih, revizorskih i konsultantskih firmi sa preko 400 kancelarija širom sveta, u više od 90 zemalja.

Predstavnici smo DFK International za Srbiju, Crnu Goru, Bosnu i Hercegovinu i Severnu Makedoniju.

DFK International je jedna od vodećih svetskih organizacija nezavisnih računovodstvenih, revizorskih i konsultantskih firmi, koja grupiše jake nacionalne firme kako bi omogućili da svojim klijentima pruže usluge po najvišim profesionalnim standardima. Organizacija pomaže svojim firmama članicama da odgovore na potrebe klijenata sa međunarodnim poslovanjem više od 50 godina.

Firme članice biraju se po kvalitetu usluge koju pružaju i tehničkim kompetencijama.

Članovi udruženja koji uključuju DFK u ime svoje firme klasifikovani su kao mrežne firme u skladu sa zahtevima EU i IFAC. Kao takve, od ovih firmi se zahteva da budu nezavisne od klijenata revizije drugih firmi u grupi DFK mreže. Takođe, moraju da se pridržavaju programa kontrole kvaliteta mreže DFK International za mrežne kompanije.

Naša revizorska kuća DFK Konsultant - Revizija doo Beograd je firma članica mreže.

Ovde saznajte više o DFK International.

Kancelarija u Beogradu kao centrala Pozitiviti Grupe

Partnerstva

Partnerstvo je osnovna vrednost za Pozitiviti. Mi to svakodnevno sprovodimo u delo tražeći rešenja koja našim klijentima pomažu da se razvijaju i ostvare uspeh. Oduvek smo verovali da ništa veliko nije učinjeno samostalno. Naš pristup partnerskim odnosima omogućava nam da okupimo i angažujemo interdisciplinarne timove, sposobnosti i perspektive koji stvaraju uticaj iznad tradicionalnih silosa i industrijskih linija. Rezultirajuća dubina, širina i raznolikost naše mreže daju nam ekspanzivnu platformu za pokretanje zajedničke vrednosti, pomeranje granica inovacija i služenje kao izabrani partner kada i gde je najvažnije.

Naši partneri: