Više od evidentiranja transakcija. Personalizovana računovodstvena rešenja. Ograničen broj klijenata.

Računovodstvo

Preuzimamo brigu o svim računovodstvenim i finansijskim procesima – da klijenti mogu da misle o razvitku poslovanja.

Pružamo širok spektar računovodstvenih usluga u skladu sa potrebama svakog klijenta. Fokusirani smo na maksimalno povećanje efikasnosti i regulatorne usaglašenosti malog broja pažljivo odabranih klijenata koje vidimo kao partnere.

Kako to postižemo? Naše računovodstveno odeljenje godinama čine isti iskusni profesionalci, a naše visokoobučene kolege dodeljene projekte prate od početka do samog kraja. Naša segregacija dužnosti i interna kontrola osiguravaju najviši kvalitet – tačno knjiženje, pravilan poreski tretman i pravovremeno i svrsishodno izveštavanje. Uz to, svoje znanje ukrštamo s najnovijom tehnologijom u računovodstvenim softverima. Specijalizovali smo svoje računovođe za određene industrije, kako bi svakodnevno donosili produktivne odluke za svoje klijente.

Svaki nov projekat započinjemo detaljnom analizom računovodstvene organizacione strukture i procesa našeg klijenta, a zatim predlažemo akcije i mere koje će poboljšati usaglašenost, kvalitet, tačnost i efikasnost računovodstvenog sistema.

Računovodstvo vodimo u sopstvenom online programu na visokobezbednoj mreži ili kao interno rešenje u računovodstvenom softveru i/ili prostorijama klijenata –  u zavisnosti od specifičnih potreba svakog klijenta. Naši stručnjaci su obučeni da rade u računovodstvenim programima PantheonSAP i Navision i podržavaju njihovu implementaciju.

Izveštavanje ka kontrolingu ili rukovodstvu međunarodnih grupacija – pored srpskog – obezbeđujemo i na engleskom ili nemačkom jeziku.

Ulažemo u znanje i poznajemo i primenjujemo najnovije računovodstvene, poreske i pravne propise i tehnička dostignuća.

U kombinaciji sa našim kompetencijama u oblastima Porezi i Korporativne finansije, pružamo celovita rešenja za društva male i srednje veličine, lokalno i u zemljama od interesa – što rezultira povećanjem fer profita i osiguranju održivosti.

Naše RAČUNOVODSTVENE aktivnosti:

 • Knjigovodstvo
 • Obračun zarada
 • Izveštavanje rukovodstva
 • PDV usklađenost
 • Kontroling
 • Sastavljanje finansijskih izveštaja
 • Izveštavanje u skladu sa zakonskim propisima
 • Administrativne i druge usluge
 • Računovodstvena podrška za implementaciju ERP-a
 • Upravljačko računovodstvo
 • MSFI/MRS primena i trening