Kada javni i privatni sektor kombinuju resurse, postiže se mnogo više.

Razumemo javni sektor

Inovativna rešenja za upravljanje finansijama i rizicima u javnu korist i za opšte dobro.

Organizacije iz javnog sektora moraju da promene način na koji pružaju usluge, ne samo kao odgovor na potrebu za uštedom troškova, već i da pruže visokokvalitetne usluge koje zadovoljavaju želje i potrebe sve zahtevnije javnosti i megatrendova. Vlade su prinuđene da postanu integrisanije, usredsređene na građanstvo i da bolje i više koriste tehnologiju.

Finansijsko upravljanje u javnom sektoru je složeno. Moraju se u obzir uzeti višestruki, ponekad sukobljeni, kratkoročni i dugoročni prioriteti. Konzervativni budžeti, uslovljeno zaduživanje i poreska politika moraju biti u ravnoteži sa podrškom za ekonomski rast, ulaganjem u infrastrukturu i sve većim zahtevima u javnim uslugama.

Naši stručnjaci daju savete o efikasnosti strateškog finansijskog planiranja i finansijskog upravljanja i preispituju postojeće operativne modele i kontrolne mehanizme, kako bi identifikovali mogućnosti za poboljšanje performansi i smanjenje troškova.

Svesni smo da će javno-privatna partnerstva postati odabrani model isporuke nove infrastrukture u većini zemalja od našeg interesa, pri čemu će vlade na ta partnerstva gledati kao na način da završavaju projekte na vreme i u skladu sa budžetom, ali i kao sredstvo za privlačenje stranih investicija u infrastrukturu, ekološke projekte, zdravstvo ili obrazovanje.

Na nivou grupe imamo značajno međunarodno iskustvo u nabavci, pregovaranju, finansiranju i upravljanju javno-privatnim partnerstvima, kako na zrelim, tako i na tržištima u razvoju.

Javni sektor podržavamo sledećim uslugama:

  • Savetodavne usluge za finansijsko upravljanje
  • Performanse i efikasnost
  • Strategija, analiza politika i procedura, evaluacija programa
  • Digitalna transformacija
  • Savetovanje u vezi sa značajnim projektima
  • Savetovanje u vezi sa javno-privatnim partnerstvima
  • Revizija EU donacija
  • Savetovanje u vezi sa EU fondovima
  • Određenim ili sveobuhvatnim uslugama RačunovodstvaPorezaKorporativnih finansijaInterne revizije i/ili Revizij

 

Ishodi naše podrške i rešenja za javni sektor poboljšavaju funkciju finansijskog upravljanja i kontrolne mehanizme organizacijama iz javnog sektora.