Zdravlje je najveće bogatstvo.

Razumemo industriju farmacije, medicinskih proizvoda i zdravstvenih organizacija

Funkcija računovodstva i finansija koja razvija i priprema za sledeći korak.

Globalne i regionalne farmaceutske, medicinske i zdravstvene kompanije suočavaju se sa nizom izazova, a sporovi oko intelektualne svojine, usklađivanje sa novim državnim propisima i paralelni komercijalni izazovi samo su neki od njih. Postoje i velike prilike. Rast je moguć strateškim akvizicijama, zajedničkim ulaganjima, licenciranjem, distribucijom, ugovorima o snabdevanju i međunarodnom trgovinom.

Sa našim jedinstvenim regionalnim mogućnostima, uključujući bogato iskustvo u režimima EU, razumemo poslovanje i pravne komplikacije sa kojima se farmaceutske i zdravstvene kompanije svakodnevno suočavaju. Radimo sa vodećim nacionalnim i regionalnim akterima u farmaceutskom i zdravstvenom sektoru na njihovim računovodstvenim, poreskim, kontrolnim i poslovnim potrebama.

U Srbiji i balkanskim zemljama podržavamo kompanije za klinička istraživanja i ispitivanja radi uspostavljanja prekograničnog poslovanja i konstantnog pristupa pružanju usluga.

Kvalifikovani smo i iskusni u sprovođenju SOX revizija usklađenosti, kao i identifikaciji rizika i kontrolnog procesa širom korporativnog lanca vrednosti farmaceutskih kompanija.

Snažne i dugogodišnje veze sa klijentima osiguravaju da će naši profesionalci iskoristiti istinsko komercijalno znanje u farmaciji i zdravstvu u rešavanju svakog izazova. Poseban fokus stavljamo na razumevanje ključeva uspeha naših klijenata i njihovih dugoročnih strategija, i to je ono što nas izdvaja. Obavezujemo se da u potpunosti razumemo njihovo poslovanje, finansijska razmatranja i toleranciju na rizik, kao i konkurentno i regulatorno okruženje u kojem posluju.

Firme iz sektora farmacije, medicinskih proizvoda i zdravstva podržavamo sledećim uslugama:

 

Ishodi naše podrške i rešenja doprinose osiguravanju usklađenosti i ukupnom razvoju naših farmaceutskih i medicinskih klijenata dodajući vrednost potencijalnim prilikama za spajanje i preuzimanje.