Objektivna i nezavisna procena. Međunarodni prihvaćeni okviri. Najbolja industrijska praksa i standardi.

Interna revizija

Ne razmišljamo kao tipična revizorska ili računovodstvena firma.

Mi smo nacionalni lider u rešenjima interne revizije – s dobrim razlogom. Pristup internoj reviziji koji negujemo integriše različita znanja i iskustva potrebna za upravljanje mnoštvom rizika sa kojima se kompanije suočavaju. Naš iskusni tim internih revizora dobro je upućen u složeno poslovno okruženje i stroge regulatorne domene, te uspešno procenjuje usklađenost, finansijske, operativne i informacione tehnološke rizike – prisutne u organizacijama – i predložiće delotvorne i efikasne mere. Zato koristimo metodologiju zasnovanu na riziku i najsavremenije tehnologije. Pratimo i poznajemo najnovije regulatorne zahteve i vodeću praksu interne revizije kako bismo procenili rizike unutar organizacije.

Pored usluga nezavisne procene, primenjujemo konsultantsku perspektivu interne revizije za podršku menadžmentu u upravljanju rizicima, uspostavljanju i praćenju sistema interne kontrole, bezbednosti imovine i unapređenju korporativnog upravljanja.

Naši interni revizori sarađuju sa rukovodstom i odborima za reviziju u kompanijama bilo koje veličine – javnog ili privatnog vlasništva – kako bismo unapredili upravljanje rizicima i obezbedili uspostavljanje sistema interne kontrole, na potpuno autsorsovanim osnovama ili kao dodatak timu klijenta kada nedostaju odgovarajuće osoblje ili veštine.

Posebnu pažnju posvećujemo riziku od prevare, gde naši forenzički stručnjaci obezbeđuju procenu rizika od prevare i primenjuju rešenja za upravljanje tim rizicima. Kada zatreba, naš tim finansijskih forenzičara je osoposobljen i licenciran da vodi istragu o finansijskim i operativnim nepravilnostima i zloupotrebama.

Srž naše prakse interne revizije je objektivna i nezavisna procena upravljanja rizicima, rukovođenja i sistema interne kontrole u skladu sa međunarodno prihvaćenim okvirima (COSO, COBIT), najboljim industrijskim praksama i profesionalnim standardima (IPPF).

Pioniri smo u našem regionu u nezavisnoj oceni usaglašenosti aktivnosti interne revizije sa Standardima i Etičkim kodeksom.

Naša rešenja za internu reviziju i usko specijalizovani stručnjaci iz odgovarajuće delatnosti – bilo kao potpuno autsorsovana funkcija interne revizije ili kao dodatak internim resursima klijenata – dele najbolju praksu interne revizije u oblastima:

 • Upravljanje rizikom organizacije
 • Korporativno upravljanje
 • Operativne kontrole – odeljenja, funkcije ili procesi
 • Savetovanje u vezi sa kreditnim rizikom
 • Usklađenost sa propisima
 • Zakon o bankarskoj tajni / Sprečavanje pranja novca
 • SOX usklađenost
 • Kontrole informacione tehnologije
 • Bezbednost i privatnost
 • Ispitivanje direktora i nadzornog odbora
 • Regulatorni timovi za odgovor na rizik i sprovođenje korektivnih mera
 • Podrška za spajanja i preuzimanja