Sigurnost i komfor kroz procese uveravanja i upravljanja rizikom.

Razumemo zahteve i potrebe donatora i nevladinih organizacija

Dubinsko razumevanje očekivanja različitih donatora i upravljanje finansijskim i operativnim rizikom na visokom nivou.

Donatori i agencije za finansiranje zahtevaju visok nivo uverenja da su njihova sredstva iskorišćena u dogovorene svrhe i u skladu sa programskim ciljevima. Obavili smo revizije velikog broja projekata i organizacija koje finansiraju donatori u Srbiji i zemljama od našeg interesa. Razumemo šta različiti donatori očekuju u pogledu uveravanja u trošenje sredstava i revizorskih radnih zadataka.

Kada je implementacionom partneru potrebna pomoć u vezi sa nedoumicama u domenu poreskog ili računovodstvenog tretmana i kontrolnih aktivnosti, naši revizori i poreski savetnici reaguju brzo i proaktivno kako bi sanirali i eliminisali sve poreske ili regulatorne rizike koji bi mogli da stvore neizvesnost.

Naše iskustvo i stručnost u donatorskim mandatima stečeno je višedecenijskim napornim i sveobuhvatnim radom sa gotovo svim donatorima u Srbiji i regionu.

Donatore, implementacione partnere i nevladine organizacije podržavamo sledećim uslugama:

  • Revizije specifične za donatore i drugi oblici kombinovanog uveravanja
  • Otklanjanje prevara, rasipanja sredstava i zloupotrebe
  • Finansijske kontrole i upravljanje gotovinom
  • Prekogranična i specifična pitanja za pojedine zemlje
  • Smernice o pitanjima vezanim za donatore
  • Metrika usklađenosti i sanacija neusklađenosti
  • Donatorski mandati i efikasno korišćenje sredstava
  • Određenim ili sveobuhvatnim uslugama RačunovodstvaPorezaInterne revizije i/ili Revizij

 

Ishodi naše podrške i rešenja osiguravaju prilagodljivo upravljanje rizikom i revizije na visokom nivou  što dovodi do kontinuiranog poverenja donatora.