Metodologija je primenjena ideologija i intuicija prevedena u harmoniju.

Stojimo iza svoje metodologije.

Kako to ostvarujemo?

Naši klijenti su u fokusu svega što radimo. Ova filozofija nas motiviše u stvaranju optimizovanog dejstvovanja koje nastavljamo da unapređujemo kroz istraživanje prethodnih iskustava klijenata i otvorenu i iskrenu komunikaciju o stvarima koje moramo poboljšati, i drugim naporima s kojima se susrećemo u okviru naše firme.

Sa klijentima postajemo dugoročni saradnici jer smo posvećeni privlačenju i razvoju posebne grupe stručnjaka koji dele isti sistem vrednosti saradnje i poslovnih principa i stavljaju interese naših klijenata ispred interesa firme. Sposobnost naših stručnjaka da se povežu na profesionalnom i ličnom nivou omogućava dinamično partnerstvo sa klijentima, kojima to predstavlja sigurno dugoročno rešenje jer ne brinu o uspešnosti ishoda naših usluga.

Kroz jedinstven pristup pružanju usluga, zasnovan na konceptima sistemskog i pozitivnog razmišljanja, i udruživanje sa našim klijentima, vidimo dublje od površine promena i problema sa kojima se organizacije suočavaju u svetu koji se konstantno menja – tako otkrivamo mogućnosti koje bi drugi možda propustili, i pružamo usluge sa odličnim odnosom kvaliteta i cene u zemljama od našeg interesa.

Naš pristup je velika složenost predstavljena jednostavnošću kroz interaktivni prikaz koji sledi.

POZITIVITI MODEL

Fleksibilan model pružanja visokokvalitetnih usluga po meri kroz blizak poslovni odnos primenom sistemskog i pozitivnog razmišljanja u funkciji osiguranja održivosti i uspeha našim klijentima na lokalnom i međunarodnom nivou.

Takav pristup garantuje EFEKTIVNOST, EFIKASNOST, PRAVOVREMENOST, POVERLJIVOST i JASNOST.

SISTEMSKO RAZMIŠLJANJE

Koncept sistemskog razmišljanja otkrio je profesor Džej V. Forester na Univerzitetu MIT 1956. godine. Koristimo ga kao proces razumevanja kako različite kompetencije naše firme utiču jedna na drugu u svetlu celovitih organizacionih potreba klijenta za održivošću i uspehom.

Sistemsko razmišljanje je pristup integraciji koji se zasniva na uverenju da će naše kompetencije delovati drugačije kada su izolovane od okruženja sistema ili drugih kompetencija. Naročito je efektivno u planiranju i upravljanju složenim angažmanima ili problematičnim situacijama. Time se u prvi plan stavljaju aspekti holizma, fleksibilnosti i odgovornosti – što su ključevi uspeha u našem pružanju usluga.

MEĐUNARODNE USLUGE

Iz jedne kancelarije jedna osoba ili tim pruža usluge ili koordinira projektima u više zemalja. Klijentima štedimo vreme i smanjujemo troškove efikasnom i efektivnom komunikacijom iz njima odgovarajuće lokacije i sa njima poznatim savetnicima.

POZITIVNO RAZMIŠLJANJE

Pozitivno razmišljanje je stav koji se fokusira na dobro i očekuje rezultate koji će od koristi biti i našim klijentima i nama. Radi se o predviđanju uspeha, napretka i zadovoljstva – u osnovi, o osposobljavanju naših stručnjaka za usvajanje ovakvog načina razmišljanja i negovanju jednakog osećaja zahvalnosti za uspehe klijenta i sopstvena dostignuća. Ovakav način razmišljanja maksimizuje performanse naših usluga, jača hrabrost u složenim projektima i doprinosi bliskom radnom odnosu sa našim klijentima.

BLISKI RADNI ODNOSI

Verujemo da su poslovni odnos i povezanost važni. Sposobnost sarađivanja i izgradnje efektivnih poslovnih partnerstava ključna je kako za uspeh pružanja naših usluga, tako i za trajni uspeh naših klijenata. Bliski poslovni odnosi čuvaju reputaciju kompanije. Poslovno partnerstvo sa našim klijentima je jedini način da naše savetodavne funkcije prošire svoju efektivnost i izgrade blizak radni odnos. Za nas i naše klijente to znači da se dobro poznajemo, brinemo jedni o drugima i oslanjamo se jedni na druge.

Revizija

Naša kompetencija revizije ima iskustva u mnogim industrijama. Kombinacija dokazanih revizijskih tehnika, alata i bogatstva informacija koje imamo iz višedecenijskog obavljanja najrazličitijih revizija, omogućava nam da uspostavimo poslovni revizijski pristup koji se fokusira na važna pitanja i pruža konstruktivna i praktična rešenja bilo da su revizori angažovani kao revizori ili savetnici.

Računovodstvo

Naši eksperti iz računovodstvene kompetencije analiziraju postojeće stanje računovodstvene organizacije i procesa klijenata zajedno sa njihovim rukovodstvom, a zatim predlažu akcije i mere koje će utrti put uspehu klijenta. Tako kreiramo efikasnu računovodstvenu funkciju – što je od suštinskog značaja za konkurentnost. Vodimo računa o računovodstvu klijenata u našem online računovodstvenom programu ili u njihovim prostorijama i na njihovim sistemima – u zavisnosti od specifičnih potreba klijenta. Naši stručnjaci se brzo i efektivno bave računovodstvom, obračunom zarada i operacijama u skladu sa aktuelnim računovodstvenim, poreskim, pravnim i tehničkim standardima, a po potrebi – sinhronizovano sa standardima grupnog izveštavanja.

Porezi

Naša poreska kompetencija koju neprestano razvijamo ima za cilj optimalnost, usaglašenost i sigurnost. Fokusirani smo na pružanje saveta o potencijalnim poreskim uštedama, istovremeno obezbeđujući efektivnu poresku usklađenost i upravljanje poreskim rizicima povezanim sa nacionalnim ili međunarodnim poslovnim transakcijama.

Poslovni konsalting

Naša kompetencija poslovnog savetovanja dokazano usklađuje ljude, procese i tehnologiju radi povećanja efektivnosti i produktivnosti. Omogućavamo promene i pokrećemo održivi rast, istovremeno stvarajući vrednost za celu organizaciju. Naša metodologija zasnovana je na rezultatima i organizacijama pruža okvir za rast tržišnog udela, poboljšanje zadovoljstva kupaca, razvoj liderskih veština, zadržavanje talenata i poboljšanje poslovne produktivnosti i brzine na tržištu.

Korporativne finansije

Naša kompetencija korporativnih finansija usredsređena je na maksimizovanje vrednosti akcionara kroz dugoročno i kratkoročno finansijsko planiranje i primenu različitih finansijskih tehnika. Bavimo se trenutnim finansijskim izazovima klijenata i istražujemo mogućnosti za kontinuirani rast. Isporučujemo inovativna finansijska rešenja i uspostavljamo naprednu funkciju finansija kao strateškog partnera u poslovanju. Praćenjem finansijskog zdravlja, predviđanjem i kreiranjem budžeta, pružanjem finansijskih uvida i smernica za poslovne odluke, naši stručnjaci dodaju značajnu i opipljivu vrednost poslovnom rastu naših klijenata. Pored pružanja pristupa tačnim i pouzdanim finansijskim informacijama, što je ključni preduslov za brzo i efikasno donošenje strateških odluka, nudimo i finansijske direktore na zahtev koji klijentima pomažu u njihovim finansijskim i razvojnim ciljevima.

Interna revizija

Naša kompetencija interne revizije bavi se mnoštvom rizika sa kojima se kompanije suočavaju. Upravljanje rizicima, nadgledanje kontrola, jačanje bezbednosti i poboljšanje korporativnog upravljanja su predmet savetodavne strane naših usluga interne revizije. Dizajniramo procedure i osiguravamo njihovu oprerativnu efikasnost. Naši stručnjaci za prevare i forenzičari pomažu klijentima da procene rizike od prevare, primene rešenja za bolje upravljanje tim rizicima i čuvaju vrednost kapitala.

Ljudski kapital

U okviru kompetencije ljudskog kapitala prvenstveno se koncentrišemo na pronalaženje i razvoj profesionalaca za računovodstvene i finansijske funkcije. Međutim, iz našeg portfolija partnerstava i jake mreže različitih profesionalaca u lancu snabdevanja, marketingu, digitalizaciji, tehnologijama i specifičnim iskustvima u mnogim industrijama, pronalazimo duboko specijalizovane talente. Prilagođeni tim popunjava praznine u veštinama i prilagođava se specifičnim potrebama zadatka. Integracija računovodstva, finansija, konsaltinga, operacija i tehnologije donosi rezultate na efikasan i isplativ način, rešavajući kompleksne situacije u najkraćem mogućem roku.

Tehnološko savetovanje

Naše tehnološko savetovanje usmereno je na usklađivanje primenjenih tehnologija i procesa sa poslovnom strategijom klijenata. Ključne oblasti kojima se naši IT eksperti bave u digitalnoj transformaciji poslovanja uključuju optimizaciju procesa tehnologijama, digitalizaciju proizvoda i pronalaženje novih poslovnih modela za dovođenje novih klijenata, poboljšanje procesa donošenja ključnih odluka i upravljanje operativnom efikasnošću. Naše iskustvo pokazuje da tehnologije predstavljaju samo deo promena i to – ispostavlja se – najlakši. Naš tim sačinjen od eksperata iz oblasti tehnologije, računovodstva, poslovnog savetovanja i interne revizije, pomaže klijentima i saradnjom sa njima postavlja tehnologije kao bitnu kariku u stvaranju vrednosti i profita.

Inovacije

Neprestano nastojimo da predvidimo promenljive potrebe svojih klijenata i razvijemo nove usluge koje će tim potrebama izaći u susret. Naša inovativnost prevazilazi tehnologiju – radi se o pametnom razmišljanju i razvoju rešenja po meri naših klijenata.

Posebna timska jedinica

U zavisnosti od potreba projekta, posebno formiran tim može da obavlja funkcije vezane za različitu ekspertizu potrebnu u najsloženijim i kritičnim situacijama, bez prebacivanja sa sektora na sektor ili sa osobe na osobu. Timovi se sastavljaju prema konkretnoj potrebi, osiguravajući odličan odnos cene i najvišega nivoa kvaliteta, prilagodljivosti, efektivnosti i efikasnosti.

Naš servisni pristup ima sledećih šest pravila:

1. KLIJENTIMA USLUGE PRUŽAMO KROZ UVEK ISTI SERVISNI PRISTUP I KAO JEDNA FIRMA

Svojim klijentima donosimo najbolje od regionalnog prisustva, prakse i poznavanja različitih industrija. Okupljamo i integrišemo najbolje timove kako bismo pružili najkvalitetnije usluge uveravanja, računovodstva, poreza i poslovnog konsaltinga u bilo kojoj zemlji od našeg interesa kao jedna firma.

2. FOKUSIRAMO SE NA ŠIRU SLIKU

Svoje regionalno i DFK International globalno znanje primenjujemo na konkretne potrebe naših klijenata. U svetu koji je sve više povezan, klijenti traže da kombinujemo međunarodnu perspektivu sa lokalnim iskustvom kako bismo im pomogli u rešavanju različitih poslovnih izazova kao strateški partner koji sagledava širu sliku.

3. PRUŽAMO JASNE SAVETE I MIŠLJENJA

Svojim klijentima uvek dajemo jasne i poslovno fokusirane savete i kompletna rešenja.      

4. KADA SE PRIHVATIMO ANGAŽMANA, OBAVEZUJEMO SE DA NAĐEMO REŠENJE

Mi smo snalažljivi, inventivni i odlučni da vodimo svoje klijente kroz današnje složeno poslovno okruženje. Preuzimamo punu odgovornost da koristimo pristupe koji možda nisu očigledni kako bismo pronašli najbolja moguća rešenja.

5. STAVLJAMO SE U POZICIJU KLIJENTA

Klijente stavljamo na prvo mesto i uvek odgovaramo na njihove potrebe, prioritete i pritiske. Razumemo njihovu perspektivu i njihove brige su i naše.

6. GRADIMO TRAJNE I BLISKE RADNE ODNOSE

Odvajamo dovoljno vremena da razumemo trenutne i dugoročne probleme naših klijenata. Predviđamo promene i razmišljamo unapred, stavljajući njihove interese ispred svojih.