Pouzdana, brza i poreski optimalna rešenja. Uvek u skladu sa lokalnom i međunarodnom regulativom.

Porezi

Poreske usluge prilagođene pojedinačnom poslovanju klijenta. Optimalna i bezbedna rešenja.

Aktivno sarađujemo sa svojim klijentima pružanjem poreskih saveta o potencijalnim poreskim uštedama, otklanjanju poreskih rizika, te postizanju efektivne poreske usklađenosti.

Efektivno i efikasno poresko planiranje doprinosi vitalnosti i održivosti poslovnog uspeha. Sigurnost naših poreskih saveta je proizvod sistemskog, višedecenijskog tumačenja propisa i iskusnih poreskih savetnika koji vrše detaljne analize i poreski organizuju složene transakcije i međunarodne aranžmane.

Uspešno smo transakcije svojih klijenata usklađivali sa složenim nacionalnim i međunarodnim poreskim propisima. Međunarodnu poresku usklađenost uzimamo kao standard – nju ostvarujemo kroz naše prekogranične kancelarije i globalne firme članice DFK International. Na taj način klijentima osiguravamo optimalnu i usaglašenu poresku poziciju širom sveta.

Imamo i specijalizovani tim za transferne cene sa pristupom nacionalnim i međunarodnim bazama podataka: klijentima pružamo podršku u pripremi dokumentacije o transfernim cenama na nacionalnom i međunarodnom nivou.

Naša PORESKA podrška:

  • Optimizacija i usklađenost poreza na dobit
  • Strukturisanje i usklađivanje PDV-a
  • Strukturisanje prekograničnih transakcija
  • Sveukupno poresko usklađivanje
  • Poreski due diligence / poreska revizija
  • Strukturisanje transakcija spajanja i preuzimanja
  • Optimizacija i usklađenost poreza na dohodak građana
  • Oporezivanje iseljenika
  • Transferne cene